Zorunlu Yaz Stajı

2016 Yaz Dönemi'nde CE399 ve CE499 Yaz Stajlarını Yapanlar için Rapor ve Sunuş Duyurusu

 

CE 399 ve/veya CE 499 Yaz Stajları ile İlgili Duyuru Mayıs 2016

 

Yaz Stajı Yapacak Öğrencilerin Dikkatine:

 1. Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri mezun olabilmeleri için, biri 4. dönemin sonunda (CE 399), diğeri 6. dönemin sonunda (CE 499) olmak üzere, iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır.
 2. Birinci yaz stajı (CE 399) Şantiye Stajı olarak, ikinci yaz stajı ise (CE 499) Büro Stajı olarak gerçekleştirilmelidir.
 3. Staj süresi minimum 30 işgünüdür. Staj süresinin kontrolü için "Staj Tarihi Hesaplama" programından yararlanılabilir.
 4. Öğrenciler, yaz stajı hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörlerine sorabilirler. Bu sene Bölüm Staj Koordinatörü Öğr. Gör. Burak Şahin’dir.
 5. Öğrencinin CE 399 “Summer Practice I” ve CE 499 “Summer Practice II” dersini alabilmesi için, CE 201 ve CE 210 derslerinden geçer not (en düşük FD) almış olması gerekmektedir.
 6. Yaz stajını yapan öğrenciler, stajlarını takip eden sonbahar döneminde CE 399/499 Summer Practice I/II dersine kayıt yaptırmalıdırlar.
 7. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği zorunlu staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir. Anne veya babalarından dolayı genel sağlık sigortası güvencesi bulunmayan öğrencilerin Genel Sağlık sigortaları da Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacaktır.

 
Gerekli Belgeler:
Staj için (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası için) istenen belgeler:

 1. Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini ve günlerini belirten antetli kağıda yazılmış ve stajyeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesi. (2 adet)
 2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (1 adet)
 3. 1 adet fotoğraf
 4. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (2 adet) (Bu belge hem yazılı çıktı hem de e-posta olarak İnş. Müh. Böl. Asistanı Cumhur Özbey'e (cumhur.ozbey@atilim.edu.tr)  iletilecektir. Yazılı çıktı  2 adet imzalı olarak verilecektir.)


Staj Başvurusunun Adımları:

 1. Staj yapacak öğrencilerin sigorta için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Belgelerin teslimi İnş. Müh. Böl. Asistanı Cumhur Özbey'e yapılacaktır.
 3. Bu belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staj başlangıç tarihinden 2-3 işgünü önce Personel Müdürlüğü’e gidilip işe giriş sözleşmesi imzalanacak ve verilen işe giriş bildirgesini işyerine teslim ederek staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.
 4. Yukarıdaki adımları tamamlayan öğrencilere, kapalı zarf içinde staj değerlendirme formu verilecektir. Bu zarf öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma iletilecektir.
 5. Staj bitiminde, staj değerlendirme formu, kurum tarafından doldurularak, mühürlü, kapalı zarf içinde, öğrenciler yoluyla veya posta ile staj koordinatörlüğüne gönderilecektir. Posta adresi olarak “Atılım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yaz Stajı Koordinatörlüğü, Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı, Ankara” kullanılabilir.
 6. Staj değerlendirme formunun bölüme ulaşmaması veya stajyeri denetleyecek amir tarafından olumsuz olarak doldurulması durumunda, öğrenci stajı tekrar yapmak zorundadır.
 7. Yaz stajının tamamlanmasının ardından, Yaz Stajı Raporu yazılmaya başlanmalı ve güz döneminin başında duyurulan tarihlerde staj koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.
 8. Yaz stajının süresince Stajın daha bilgilendirici ve geliştirici olması amacı ile "Internship Guide" belgesi hazırlanmıştır. Bu belge aynı zamanda Staj Raporu içeriğinin oluşturulması ve hazırlanması sürecine da katkıda bulunması düşüncesi ile paylaşılmaktadır.
 9. Staj raporları, staj kapak sayfası içermeli ve Bölüm staj sayfasında bulunan “Guidelines and Format of the Report” dokümanında bulunan rapor yazım ilkelerine bağlı olarak bir sözcük işlemci, tercihen Microsoft Word, ile yazılmalı, yazım kontrolünden geçirilmelidir.
 10. Güz Dönemi içinde öğrenciler belirlenecek bir tarihte staj deneyimlerini sunum şeklinde öğretim üyelerine aktaracaklardır.


Diğer Bilgiler:
 
Bir hafta içinde en fazla 6 gün staj yapılabilmektedir.
 
Yaz okulu ile birlikte staj yapılabilmektedir. Yaz okulunda her aldığınız ders iki gün sayılmakta ve o hafta staj yapabileceğiniz günlerde bu iki gün çıkarılmaktadır. Yani yaz okulunda bir ders alan öğrenci, yaz okulu süresince staj yaptığı taktirde, bu süre içinde stajı dört gün üzerinden sayılacaktır. Yaz okulunda iki ders alan öğrenci, yaz okulu süresince staj yaptığı taktirde, bu süre içinde stajı iki gün üzerinden sayılacaktır. Yaz okulunda üç ders alan bir öğrenci, yaz okulu süresince staj yapamayacaktır. Staj tarihleri buna göre hesaplanmalı ve evraklar bu şekilde düzenlenmelidir.
 
CE 399 ve CE 499 stajları aynı firmada yapılamaz.

Staj başvuru belgelerini fax ile gönderenlerin, personel müdürlüğüne sözleşme imzalamaya geldiklerinde belgelerin asıllarını getirmeleri gereklidir.

Finaller hemen bittikten sonra da staja başlanabilmektedir. Ancak bu kişilerin yukarıda belirtilddiği gibi "tüm staj belgelerinin staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri" gerekmektedir.