Yüksek Lisans Programı

Neden Yüksek Lisans?
Bir inşaat mühendisliği bölümünden dört yıllık lisans programını bitirerek mezun olan kişi, önemli bir bilimsel ve mesleki yetkinlik kazansa da ve bu nedenle İnşaat Mühendisi ünvanını alsa da, daha fazla eğitime gereksinim duyar. Çünkü lisans eğitimi gerek araştırma gerekse uygulama açısından gerekli yeterliği kazandıran deneyimi ve derinlemesine bilgiyi kazandırmaz. Yetkinleşme ve uzmanlaşma açısından lisansüstü eğitim bütün dünyada artık bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Kurumlarda ve şirketlerde artık yüksek lisans yapmamış inşaat mühendisi sayısı giderek azalmakta ve yüksek lisans eğitimi terfi ve atamalarda bir koşul haline gelmiştir. 

 

Bir yüksek lisans programından mezun olan İnşaat Mühendisi "Yüksek İnşaat Mühendisi" ünvanını (derecesini) elde ederler. Bu ünvanın iletmek istediği özetle kişinin bir alanda uzmanlaştığını ve o alana “hakim” bir profesyonel konumuna geldiğidir. Tipik bir yüksek lisans programına bakıldığında, bu programdan mezun olan kişinin kapsamlı temel yöntem dersleri aldığı ve seçtiği özel bir alanda kapsamlı dersleri başarı ile tamamladığı görülebilir. Seçtiği alana bağlı olarak (örn., hidrolik, yapı, vb. ) temel uygulamalar yapmış ve bu uygulamaları başarılı bulunmuş olmalıdır. Tipik bir yüksek lisans programından mezun olan bir kişi son olarak kapsamlı bir araştırmayı kendi başına başlatmış, tamamlamış ve bir kurul değerlendirmesinden geçirmiş olmalıdır. Özetlemek gerekirse, yüksek lisans öğrencileri lisans eğitimlerinde edinmedikleri özel becerileri ve bilgileri yüksek lisans programlarında edinmek üzere eğitim görürler. 

Yüksek Lisans Programlarımız (YLP)
1. İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

2.İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı