Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Yapı Mekaniği Laboratuvarı, değişik yapı elemanlarının yükleme deneylerini yapmak için gerekli donanıma sahiptir. Bu tür yükleme deneyleri ile, farklı malzemelerden yapılmış (çelik, beton, ahşap, vb.) deney numunelerinin farklı yüklemeler altındaki deformasyon şekilleri ve miktarları ölçülmek sureti ile elemanların yapısal davranışları belirlenmektedir. Laboratuvar, hem üniversite içerisinden hem de üniversite dışarısından sağlanmakta olan kaynaklar sayesinde sürekli gelişmektedir. Laboratuvarda mevcut olan alet ve ekipmandan bazıları şu şekildedir:

• 5mx5mx3m boyutlarında üç boyutlu deney çerçevesi
• 3mx4m boyutlarında düzlemsel deney  çerçevesi
• Farklı yük ve stroke kapasitelerine sahip hidrolik yükleme silindirleri
• Hidrolik krikolar
• Farklı yük kapasitelerine sahip yük ölçerler
• Farklı deplasman kapasitelerine sahip çok sayıda elektronik deplasman ölçer
• Farklı özellik ve boyutlarda çok sayıda gerinim pulu (strain gage)
• Yük, deplasman ve gerinim pulu sensörlerinden veri toplamak üzere kullanılan 16 kanallı veri toplama sistemi
• 5 ton kapasiteli vinç 
• Beton silindir deneylerinde kullanılan beton test cihazları (150 ton ve 200 ton kapasiteli)
• Ve çelik numune çekme deneylerinde kullanılan malzeme test cihazı.

Yapı Mekaniği Laboratuvarından Canlı Görüntü
 

 YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Proje Başlığı Destekleyen Kuruluş Projeden Sorumlu Öğretim Üyesi
Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları için Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Çelik-Beton Kompozit Sistemlerde Kullanılacak Alternatif Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanlarının Geliştirilmesi ATÜ-BAP Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Betonarme Çerçevelerde Değişik Performans Seviyeleri için Titreşime Dayalı Hasar Tespiti ATÜ-BAP Yrd. Doç. Dr. Burcu Güneş
Çelik Liflerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışı - Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Artık Öngerme Halatlarının Betonarme Eğilme Elemanlarında Donatı Olarak Değerlendirilmesi ve İlgili Tasarım Kurallarının Geliştirilmesi ATÜ-BAP Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Öngerme Halatlarının Çelik Liflerle Güçlendirilmiş Beton İçerisindeki Sıyrılma Davranışı - Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Çelik Kule Yapısal Elemanları Üzerinde Yükleme Testleri Uygulanması - Yrd. Doç. Dr. Eray Baran
Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol