"Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi" Üzerine Çalışan Kişiler