Yayın Detayları

Yazar:Y. Darama
Başlık:Dolusavak boşaltım kanallarında ve enerji kırıcı yapılarındaki akım karakteristiklerinin belirlenmesi
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:V. Hidrolik Mühendisliği Problemleri Semineri
Yıl:2003
Sayı:Vol. 1,
Sayfalar:pp.18-1 – 18-22
Ev Sahibi Şehir:Fethiye