Öğrenim Çıktılarımız

Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olan öğrencilerin aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmaları beklenmektedir:

 1. Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi seviyesine sahip olma ve bu alanlardaki bilgiyi, İnşaat Mühendisliği mesleğinde problemlerin modellemesi ve çözülmesi için uygulayabilme becerisi.
 2. Deney tasarlayıp yapabilme ve veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi.
 3. Bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir biçimde kullanabilme becerisi.
 4. Yapı, Geoteknik, Su Kaynakları ve Ulaşım Mühendisliği alanlarında karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 6. İnşaat Mühendisliği ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve bu problemlerin çözümüne yönelik uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 7. Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilme, İnşaat Mühendisliği mesleğini yaparken bu sorumlulukların bilincinde olma becerisi.
 8. İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve fikirleri sunabilme becerisi.
 9. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.