Komisyonlarımız

2017-2018 Öğrenim Yılı İnşaat Mühedisliği Bölümü Komisyonları 
Komisyon Adı Komisyon Üyeleri
Koordinasyon ve Rapor Hazırlama Dr. Halit Cenan Mertol
Program İyileştirme Dr. Yakup Darama
Dr. Tolga Akış
Dr. Gökhan Tunç
Ölçme Değerlendirme Dr. Aslı Numanoğlu Genç
Dr. Tolga Akış
Dr. Halit Cenan Mertol
Danışma Kurulu Dr. Gökhan Tunç
Dr. Halit Cenan Mertol
Burak Şahin
Staj Dr. Aslı Numanoğlu Genç
Burak Şahin
Bilimsel Çalışmalar Dr. Tolga Akış
Dr. Yakup Darama
Dr. Saeid Kazemzadeh Azad

Dr. Ertan Sönmez
Bilgi İşlem Dr. Gökhan Tunç
Dr. Halit Cenan Mertol
Burak Şahin
Laboratuvar Dr. Aslı Numanoğlu Genç
Dr. Ebru Akış
Dr. Halit Cenan Mertol

Dr. Ertan Sönmez
Burak Şahin
Dikey ve Yatay Geçiş Dr. Aslı Numanoğlu Genç
Dr. Ebru Akış
Yurtiçi ve Yurtdışı İlişkiler Dr. Gökhan Tunç
Dr. Saeid Kazemzadeh Azad
Burak Şahin
Çift Anadal ve Yandal Dr. Aslı Numanoğlu Genç
Dr. Ebru Akış
Bütçe Dr. Aslı Numanoğlu Genç
Dr. Gökhan Tunç
Burak Şahin


Bölüm Komisyonlarının Görevleri
Bölümde oluşturulan komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Koordinasyon ve Rapor Hazırlama Komisyonu: Bu komisyonun görevi, MÜDEK Akreditasyonu almak için yürütülen çalışmaları koordine etmek ve bu akreditasyon için gerekli raporu hazırlamaktır.
 2. Program İyileştirme Komisyonu: Bu komisyonun görevi, Bölüm’ün lisans programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda değerlendirmek, diğer komisyonların çalışma sonuçlarına göre programın iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeleri değerlendirmek, görüş bildirmek ve Bölüm Kurulu’na sunmaktır.
 3. Danışma Kurulu Komisyonu (Endüstri ve Öğrenci): Bu komisyonun görevi, belirli aralıklarla endüstri danışma kurulunun toplanmasını ve öğrenci toplantılarının gerçekleştirilmesini sağlamak, onlara verilecek gerekli belgeleri hazırlamak (rapor-sunum) ve toplantı sonuçlarını bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 4. Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Bu komisyonun görevi, Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve özdeğerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak ve anket değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 5. Staj Komisyonu: Bu komisyonun görevi, İnşaat Mühendisliği Bölümü örgencilerinin, şantiye ve büro şeklinde yapılan yaz stajı ile ilgili çalışmalarını organize etmek ve Bölümün staj ile ilgili konularını değerlendirerek bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 6. Bilimsel Çalışmalar Komisyonu: Bu komisyonun görevi, Bölüm’de yürütülen bilimsel faaliyetlerin iyileştirilmesi ve çoğaltılması için gerekli değerlendirmeleri yapmak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 7. Bilgi İşlem Komisyonu: Bu komisyonun görevi, Bölüm’ün internet sayfasını düzenlemek ve güncellemektir. İnternet sitesi ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapan komisyon, bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunar.  
 8. Laboratuvar Komisyonu: Bu komisyonun görevi, laboratuvarlarla ilgili her tür konuyu incelemek ve konu ile ilgili karar vermektir. Komisyon ayrıca, laboratuvarlarla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapar ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunar.
 9. Dikey ve Yatay Geçiş Komisyonu: Bu komisyonun görevi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne dikey geçiş ve yatay geçiş ile girmeye hak kazanan ögrencilerin muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için egitim planı hazırlamaktır. Ayrıca komisyon, dikey ve yatay geçiş ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapar ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunar.
 10. Yurtiçi ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonu: Bu komisyonun görevi, Bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmektir. Komisyon ayrıca yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapar ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunar.
 11. Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:Bu komisyonun görevi, başka bir bölümde çift anadal/yandal yapmak isteyen İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için istenen kriterleri oluşturmak, başvuruları kabul etmek ve neticelendirmektir. Komisyon ayrıca çift anadal ve yandal ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapar ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunar. 
 12. Bütçe Komisyonu: Bu komisyonun görevi, bölüm bütçesinin oluşturulması, yapılacak harcama tutarlarının belirlenmesi ve bölümün ileriye dönük hedef ve vizyonlarına uygun olarak gerekli yatırım kalemlerinin yönetilmesidir.