İş Olanakları

İnşaat Mühendisleri, yapı, ulaşım, enerji, sulama vb. mühendislik yapı sistemlerinin planlanması, tasarımı, inşaatı, işletimi, bakım, onarım ve yenilenmesi konularında görev alırlar.

İyi yetişmiş İnşaat Mühendisleri için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde geniş bir yelpazede iş olanakları mevcuttur. Ülkemizin dünya genelinde mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde artan iş hacmi sayesinde İnşaat Mühendislerinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında çalışma olanakları da küresel ekonomik büyümeye paralel olarak artmaktadır.

Çoğunlukla İnşaat Mühendisliği Projeleri bir ülkenin sosyal ve ekonomik huzuru içindir. İnşaat Mühendisleri doğal kaynakların kontrolünü yaparak, yaşam alanlarını geliştirerek insan hayatının daha iyi şartlarda sürmesine bile etkide bulunmaktadır. Devamlı olarak inşaat mühendisliği mesleğinin finansal getirileri artmakta, seyahat imkanlarıyla farklı yerlerin görülmesi şansı doğmaktadır. İdealleriniz estetik ve ekolojik, yaratıcı çözümlerle gerçeğe dönüşebilecektir.

İşe yerleştirilmede, İnşaat Mühendisleri ihtiyacı, kalifiye, yüksek seviyeli teknisyenler olarak, nüfus artışlarından gelen gereksinmeler ve üretime bağlı olarak devamlı bir artış göstermektedir.

İnşaat Mühendisleri devlet dairelerinde veya özel kuruluşlarda, ulaşım sistemleri, yapı projelendirmesi, inşaatı, su kaynaklarının geliştirilmesi konularında ve diğer inşaat mühendisliği projelerinde ulusal veya uluslararası seviyede çalışabilmektedir.