İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olarak genel güncel inşaat mühendisliği konularını kapsamaktadır. Programda bilgisayar destekli analiz ve tasarım konularına ağırlık verilerek, lisans mezunlarının araştırmaya teşvik edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması amaçlanmıştır. 

Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programına başvuruda bulunmak isteyen adayların 4 yıllık İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun veya 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

Başvurular; lisans başarı düzeyi, lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), İngilizce Yeterlilik Belgesi ve başvuru evrakında ilgili program için belirtilen diğer ölçütler üzerinden değerlendirilecektir.

İngilizce bilmeyen veya İngilizce bilgi düzeyi yetersiz adaylardan, programa kabul edilecek olanlar Atılım Hazırlık Okulu İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabileceklerdir.

Atılım Üniversitesi özellikle işyerlerindeki görevleri nitelik olarak lisansüstü çalışma ile uyumlu adayların programlara başvurusunu teşvik etmektedir.

İngilizce Yeterlilik Belgesi ve ALES sonuç belgesi olmayan adayların, programlara başvurabilmesi için,ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için Gerekenler:
Lütfen http://fbe.atilim.edu.tr/yuksek-lisans-basvurulari sayfasını ziyaret ediniz.