Accreditation Works

Danışma Kurullarımız

Endüstri Danışma Kurulu her sene bir kere toplanmaktadır. İlk toplantımız 11 Mayıs 2011, ikinci toplantımız ise 11 Haziran 2012'de gerçekleştirilmiştir. Endüstri Danışma Kurulumuz'un üyeleri aşağıda verilmiştir.  
 

Toplantı Tarihi Danışma Kurulu Üyeleri
11 Mayıs 2011 Mahmut Arsava:Yüksek İnşaat Mühendisi, Arı Proje ve Mühendislik A. Ş.
Haluk Ekinci:İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Ener:İnşaat Mühendisi, Karayolları Genel Müdürlüğü
Erdal Erkakan:İnşaat Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası A. Ş.
İsmail Özkan:İnşaat Mühendisi, Türk-İnşa Sendikası
Prof. Dr. Mustafa Tokyay: Öğretim Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Alper Uzman:Yüksek İnşaat Mühendisi, Gülermak Ağır Sanayi A.Ş.
Dr. Özgür Yılmazer:İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi (2004 Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu)
11 Haziran 2012 Mahmut Arsava:Yüksek İnşaat Mühendisi, Arı Proje ve Mühendislik A. Ş.
Erdal Erkakan:İnşaat Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası A. Ş.
Dr. Rana Güven:Tıp Doktoru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Dr. Bergüzar Özbahçeci:İnşaat Mühendisi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İsmail Özkan:İnşaat Mühendisi, Türk-İnşa Sendikası
Prof. Dr. Mustafa Tokyay:Öğretim Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Selim Tulumtaş:İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Ünal:İnşaat Mühendisi, Karayolları Genel Müdürlüğü