Eğitim Amaçlarımız

  1. Program mezunları, İngilizce verilen eğitimle, uluslararası şirketlerde, üniversitelerde ve projelerde etkin roller üstlenirler.
  2. Bölümümüzün genel öğrenci profilini oluşturan, inşaat mühendisi olmaya istekli ve aile çevresinde inşaat mühendisliği mesleği ile ilgili deneyimleri olan öğrencilerimiz, bölümümüzde aldıkları teknik ve mesleki donanımla mezun olduklarında, aile şirketlerini geliştirebilecek veya yeni şirket kurabilecek girişimciler olurlar.
  3. Programa girişte lisans yerleştirme sınavı sonuçlarına göre farklı başarı seviyelerine sahip öğrenciler, dört yılda kazandıkları bilimsel ve teknik donanımla, mezun olduklarında sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarında çalışabilecek niteliklere sahip olurlar.

Bu amaçlar tanımlanırken, yapılan değerlendirmeler sırasıyla şu şekilde özetlenebilir.
 

  1. Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İngilizce mühendislik eğitimi veren çok az sayıdaki programdan birisidir. Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminin ardından öğrenciler, ilave olarak dil eğitimlerini geliştirmek için lisans birinci ve ikinci yılının her döneminde toplam dört adet daha İngilizce dersi almaktadır. Tüm diğer lisans dersleri ile teknik seçmeli dersler yine İngilizce olarak verilmektedir. Teknik olmayan seçmeli dersler Türkçe, İngilizce veya başka bir dilde olabilir. Özellikle mezunların çalıştıkları işler ile lisans sonrası eğitimlerini sürdüren mezun profili incelendiğinde, yurtiçi ve yurt dışında onu aşkın mezunun yüksek lisans ve doktora çalışması yaptıkları ve giderek artan sayıda mezunun uluslararası projelerde görev aldıkları gözlenmektedir. Belirtilen bu amaç, Üniversite ile Fakülte’nin yetkin ve iz bırakacak mezun yetiştirmeyi hedefleyen vizyon ve misyonuyla da uyum içerisindedir. 
  2. Birinci sınıf ve halen eğitimlerini sürdüren lisans öğrencileriyle yapılan anketlerde, İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin belirgin bir oranının, birinci ya da ikinci tercihi olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak, bu öğrencilerin yine büyük bir kısmının ailelerinde inşaat mühendisliğinin değişik uygulama alanlarında çalışan bireyler bulunduğu ve bazılarının da bu çerçevede küçük ve orta ölçekli şirketlere sahip oldukları görülmüştür. Mezunların çalıştıkları işyerleri ve görev aldıkları pozisyonlar değerlendirildiğinde de, bir kısmının aile şirketlerinde ya da kendilerinin kurdukları küçük yüklenici yapılanmalarında yönetici olarak çalıştıkları gözlenmektedir. Belirtilen amaca yönelik hazırlayıcı akademik çabanın geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir. 
  3. Bölümde eğitime başlayan öğrencilerin burslular dışında kalan kısmının, üniversite giriş ve yerleştirme sınavlarında aldıkları sonuçlar incelendiğinde, tanımlanan grubun orta düzeyde akademik skorlara sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı öğrencilerin mezun olduktan sonraki çalışma ortamları değerlendirildiğinde ise, birçoğunun Türkiye’nin yetkin ve yüksek başarı dilimlerden öğrenci alan üniversitelerin mezunlarıyla birlikte değişik projelerde çalıştıkları saptanmıştır. Bu tespitler, yine Üniversite ve Fakülte misyon ve vizyonunda belirtilen hedeflere paralel şekilde, dört yıllık lisans eğitimleri süresince yetkin ve çağdaş eğitim metotlarıyla, dünyadaki alan gelişmelerini izleyen bir akademik eğitim alarak var olan açıklarını kapatabildiklerini hususunu açıklamaktadır.