Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları Nisan 2016

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan Giriş Sınavının tutanağı aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan öndeğerlendirme sonucunda yedi aday davet edilmiş olup bu adayların beşi 26 Nisan 2016 tarihinde sınava katılmak üzere belirtilen saatte hazır bulunmuşlardır. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 2 saat süre verilmiştir. Bu süre sonunda adayların sınav kağıdı toplanmış ve kendileri Bölüm öğretim üyeleri ile tanışmak ve kendilerinden beklenilen iş yükü hakkında bilgilendirilmek üzere, sıra ile öğretim üyeleri ile konuşmaya davet edilmiştir.

 

Değerlendirme puanları Tablo 1’de verilmiştir. İlana çıkılan bir araştırma görevlisi kadrosu için aşağıdaki tabloya göre birinci sıradaki adayın alınması, bu adayın gelmemesi durumunda ise ikinci adayın alınması uygun görülmüştür.

 

Tablo 1 – Asistanlık Değerlendirme Puanları ve Durumları

Aday

ALES

Y. Dil

Ön

Değerlendirme

CGPA*

Sınav

Notu

Toplam

Puan**

Başarı

Durumu***

Ahmet Serdar Kurumahmut

84.97118

83.75

84.48

69.43

76.43

77.62

Başarılı

Abiddin Berhan Melek

89.17797

85.00

87.51

67.56

67.14

75.66

Başarılı

Eşref Duygun Dar

84.07286

71.25

78.94

66.16

40.71

64.41

Başarısız

Hanife Yücedal

83.38011

73.75

79.53

66.63

29.29

61.16

Başarısız

Yüce Umut Özdamar

74.15313

76.25

74.99

76.1

26.43

60.63

Başarısız

 

* Lisans mezuniyet notu 100 üzerinden olanların notları not belgesinde belirtildiği gibi, 4 üzerinden olanların notları Yüksek Öğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” dokümanı kullanılarak belirlenmiştir.

** Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3

*** Yukarıda belirtilen yönetmelik uyarınca, toplam puanın 65 altında olması durumu başarısız olarak değerlendirilmiştir.