Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları Aralık 2014

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 Aralık 2014 tarihinde yapılan Giriş Sınavının tutanağı aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan öndeğerlendirme sonucunda üç aday davet edilmiş olup bu adayların üçü de 2 Aralık 2014 tarihinde sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuşlardır. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 2 saat süre verilmiştir. Bu süre sonunda adayların sınav kağıdı toplanmış ve kendileri Bölüm öğretim üyeleri ile tanışmak ve kendilerinden beklenilen iş yükü hakkında bilgilendirilmek üzere, sıra ile öğretim üyeleri ile konuşmaya davet edilmiştir.

 

Değerlendirme puanları Tablo 1’de verilmiştir. İlana çıkılan bir araştırma görevlisi kadrosu için aşağıdaki tabloya göre birinci sıradaki adayın alınması, bu adayın gelmemesi durumunda ise pozisyon dolana kadar sırasıyla diğer adayların alınması uygun görülmüştür.

 

Tablo 1 – Asistanlık Değerlendirme Puanları

Aday

ALES

Y. Dil

Öndeğerlendirme

CGPA

Sınav Notu

Toplam Puan*

Ezgi Budak

88,26274

87,5

87,96

73,5

83

82,18

Duygu Demirtürk

81,04553

82,5

81,63

92,5

32

69,91

Aydın Sercenk Hızal

95,72

95

95,43

64,75

40

69,64

 

*Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3