Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları Ağustos 2015

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 18 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Giriş Sınavının tutanağı aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan öndeğerlendirme sonucunda beş aday davet edilmiş olup bu adayların ikisi 18 Ağustos 2015 tarihinde sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuşlardır. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 2 saat süre verilmiştir. Bu süre sonunda adayların sınav kağıdı toplanmış ve kendileri Bölüm öğretim üyeleri ile tanışmak ve kendilerinden beklenilen iş yükü hakkında bilgilendirilmek üzere, sıra ile öğretim üyeleri ile konuşmaya davet edilmiştir.

 

Değerlendirme puanları Tablo 1’de verilmiştir. İlana çıkılan bir araştırma görevlisi kadrosu için aşağıdaki tabloya göre birinci sıradaki adayın alınması, bu adayın gelmemesi durumunda ise ikinci adayın alınması uygun görülmüştür.

 

Tablo 1 – Asistanlık Değerlendirme Puanları

Aday

ALES

Y. Dil

Öndeğerlendirme

CGPA

Sınav Notu

Toplam Puan*

Melih Birhan Kenanoğlu

84,15526

76,25

80,99

77,75

80,00

80,20

Ahmet Serdar Kurumahmut

84,97118

83,75

84,48

67,25

58,00

71,44

*Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3