Doç. Dr. Tolga AKIŞ

İnşaat mühendisliği, insanoğlunun “barınak – ulaşım – savunma – beslenme” gibi yaşamsal ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla, yapısal faaliyetleri kapsayan köklü bir meslek dalıdır. Adı geçen yaşamsal gereksinimlerin planlanması, yapılması ve işletilmesi genelde inşaat mühendislerince yerine getirilmektedir. Tarihi büyük medeniyetlerin gelişiminde olduğu kadar günümüz toplumlarının insan yaşamını en yakından etkileyen ve sürdürülebilir gelişiminde öncü rol alan bu meslek etkinlikleri için çok sayıda örnek vermek olasıdır. Tarihi piramitler, su kanalları, limanlar, köprüler, yollar, hava alanları, barajlar, hidroelektrik santralleri, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri, sulama ve kurutma yapıları, konutlar, alışveriş merkezleri ve fabrikalar akla gelen önemli yapıtlardır. Bu tür karmaşık yapı sistemlerinin; en başta temel sorunlarının doğru biçimde çözülmesi yanında sağlamlık, estetik, ekonomik, bakımı kolay, kullanışlı ve yaşamayı kolaylaştıran özelliklerde olması gerekmektedir. Bu bağlamda, inşaat mühendisliği, teori ile uygulamanın birebir örtüştüğü meslek dallarından biridir.

İnşaat mühendisliğini önemli kılan yatırım projelerinin büyüklüğü ve karmaşıklığıdır.  Günümüzde DSİ, KGM, DLH ve diğer önemli devlet yatırım kurumlarının bütçelerinin büyük bir kesimi yukarıda sayılan projeler için harcanmaktadır. Buradan çıkarabileceğimiz bir ikinci husus da ülke kalkınmasında inşaat sektörünün ve inşaat mühendislerinin önemidir. Bu sektörde kişinin kendi alanında yetkin ve aranan bir mühendis olması için başta üniversite eğitiminde “nota göreli çalışmak” yerine “iyi ve doğru öğrenme amaçlı” çalışması, meslek hayatına atılınca da “her olayı gözlemlemeyi ve derslerde verilen bilgilere ters gelenleri sorgulamayı” amaç edinmelidir. Unutulmasın ki, bir inşaat mühendisinin yapacağı bir hata çok büyük can ve mal kaybına neden olabilmektedir.

Ülke genelinde inşaat mühendisliği eğitimi veren üniversiteler giderek artmaktadır. Ancak, bazı farklılıklar söz konusudur. Farklılığı yaratan etmenler için eğitimde öğretim üyesi kadrosunun yetisi ve yeterliliği başta olmak üzere, laboratuvarlarının ve deney setlerinin yeterliliği, öğretim sisteminin etkinliği ve öğrencinin öğretim üyesine kolay ulaşımı yanında sevgi – saygı – ilgi – bilgi bağlamında gelişen öğrenci motivasyonu sayılabilir. Bu bağlamda, Atılım Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğrenci – öğretim üyesi yakınlığı ve eğitimin kalitesini yükselten ilgili etmenlerin yeterliliği sayesinde, en iyi lisans eğitimi veren bölümler arasında yer almaktadır. İngilizce dilinde verilen lisans eğitiminde dünyanın her tarafında iş yapabilecek donanımda mezun yetiştirmek için en modern kitap ve teknik olanaklar kullanılmaktadır. Bilhassa, ülkemizin ve ABD’nin seçkin üniversitelerinden doktora dereceleri olan, genelde genç bir akademik kadro ile kaliteli bir eğitim verdiğimize inanıyoruz. Yetili, mesleğini seven, çevreye duyarlı, sağlam – estetik – ekonomik yapılar tasarlamak öngörüsü ile yetişen genç inşaat mühendislerimizin topluma katılımı ile ülkemiz kazançlı çıkacaktır.

2001 yılından beri eğitime katkı koyan Atılım Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü, mezunlardan ve işverenlerden sağladığı yoğun ve sürekli geri bildirimler ile gelişim sürecinde eğitimine devam etmektedir. Gelişimini ve eğitim kalitesini kanıtlamak amacıyla da ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarına başvurmak için çalışmalar başlatmıştır. Bir marka yaratmak için uğraş verdiğimiz bu yıllarda, inşaat mühendisi olmak isteyen gençleri aile sıcaklığı sunabilen ve kalitesinden ödün vermeyen eğitim ortamında kucaklamak isteriz. Geleceğimizin güvencesi olan bütün gençlerimize başarı ve mutluluk dileklerimizle sevgilerimizi sunarız.
 
Doç. Dr. Tolga AKIŞ
Atılım Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Eski Bölüm Başkanı