Bölüm Başkanının Mesajı

İnşaat  mühendisliği, mühendislik  alanının  önemli  bir  dalı  olup tanım  itibarı  ile  tasarım,  inşaat  ve  tadilat aşamalarından oluşan; yol, köprü, kanal, baraj ve bina türü gibi yapıların projelendirilmesi işini kapsar. Bu kapsamda İnşaat Mühendisliğini ilgilendiren alt başlıklar şu şekilde sıralanabilir: (a) Yapı Mühendisliği, (b) Geoteknik Mühendisliği, (c) Ulaştırma ve Köprü Mühendisliği, (d) Yapı Malzemeleri, (e) Yapı İşletmesi ve (f) Hidrolik. İnşaat Mühendisliğinin ilgilendiği konular tümü gözle görülebilen uygulanabilir alanlar olarak karşımıza çıkar. Bu alanlarda çalışan ve uzmanlaşan kişiler ise projelerin gerçek hayata aktarıldığını görüp, takım çalışmasının önemini başarı ile tamamlanan her projeden sonra çok daha iyi kavramaktadır. Projelerde ihtiyaç duyulan takım çalışması; koordinasyon, birliktelik ve liderlik kavramlarını belirgin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Dolayısı ile İnşaat Mühendisliği liderlik ruhunun gelişip sağlamlaşacağı alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans ve buna dayalı verim her meslekte olduğu gibi İnşaat Mühendisliği’nde de önem arz eden parametrelerin başında gelmektedir. Performansın artırılması, edinilen tecrübelerin sorunları çözmede kullanılması, disiplinler arası verimli çalışmayı yakalayabilmek, düzenli ve tertipli yazı yazma tekniğinin geliştirilmesi, verilen belli kalıplara göre yazı ve rapor yazma, gördüklerini karşıya etkili olarak anlatma gibi pek çok husus ise mühendisliğin olmazsa olmazlarındandır. İnşaat Mühendisliği, bu geniş yelpazeye sahip alanın sınırlarını zorlayan ve mevcut sınırların genişlemesinde de etkili olan bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrencilerin doğrudan malzemeyi görmesi, dokunması ve oluşabilecek hasarları öngörebilmesi eğitim sürecinin verimliliği büyük önem arz eder. Bu amacı yerine getirmek üzere Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bazı uygulamalar bir kural dâhilinde takip edilmektedir. Bunlara, mukavemet ve beton derslerinin uygulamalı dersler olarak okutulması örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, yapısal çelik elemanlarının öğrenciler tarafından görülmesi, detaylarının incelenmesi, farklı bağlantılarının nasıl oluşturulduğunun gözlemlenip analiz edilmesi amacı ile yeni bir uygulama metodu çelik derslerimize dâhil edilmiştir. Türkiye’de içerdiği ölçek ve detay bağlantıları ile bir ilk olan ve Amerika’nın prestijli okullarında yer alan çelik heykel, öğrencilerimiz tarafından ders malzemesi olarak kullanılmakta ve üç boyutlu bakış açılarını geliştirmektedir.

Öğretim üyelerimizin, akademik özgeçmişleri, yaptıkları ulusal ve uluslararası yayınlar ile hizmet ettikleri komisyonlar ve danışmanlıklar bölümümüzün İnşaat Mühendisliği öğrencilerine sağladığı avantajlar arasındadır. Çoğu ABD’nin seçkin üniversitelerinden doktora dereceleri olan, genç bir akademik kadromuz bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızın ve deney setlerimizin öğrencilerimiz tarafından sıklıkla kullanımı, öğrencilerimizin öğretim üyelerimize kolay ulaşımı bölümümüzün sağladığı diğer avantajlardandır. Bu kapsamda, bölümümüz, öğrenci – öğretim üyesi yakınlığı ve eğitimin kalitesini yükselten ilgili etmenlerin yeterliliği sayesinde, ülkemizde en iyi lisans eğitimi veren bölümler arasında yer almaktadır. İngilizce dilinde verilen lisans eğitimi ile uluslararası arenada rekabet koşuluna uygun mezunlar vermekteyiz. Ayrıca konusunda uzman kişiler tarafından yıl içerisinde verilen seminerler ile ülkemizde devam eden özellikli projelerin çalışma sahalarına yapılan teknik gezilerin de öğrencilerimizin akademik hayatta kazandıkları deneyimlerine katkısının büyük olduğu kanaatindeyiz.

Bölümümüzde uluslararası öğrenci değişim programı bulunmaktadır. Böylelikle, öğrencilerimize Avrupa’daki seçkin üniversitelerde mesleki bilgilerini pekiştirme imkanı sağlamaktayız. Program sayesinde, edinilen yurtdışı tecrübesi ile birlikte kendine özgüveni yüksek öğrenciler mezun etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bölümümüz MÜDEK akreditasyonuna sahip olup bu konuda gerekli akademik eğitim hedeflerini de yerine getirmektedir.

Bölümümüzde tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimi de yer almakta olup eğitim dilimiz İngilizcedir. Yüksek lisans programımızda yer alan dersler, hem akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de endüstrinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek lisans programında öğrencilerimize verdiğimiz araştırma projeleri ile kendilerinin hem teknik bilgilerini artırmak hem de iletişim becerilerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Akademik eğitim kalitesinin yükseltilmesi için devam eden çalışmalarımızın yanında öğrencilerimize verdiğimiz etik eğitim ile de gurur duymaktayız. Etik kavramı ve etik ilkeler mutlaka olması ve uygulanması gereken olgulardır. Genç mühendislere bu kavramlar, mesleki  eğitim  aldıkları üniversitedeki öğrencilik  hayatları boyunca anlatılmalıdır. Böylelikle, mühendisler mesleki hayatlarında daha az hata yaparak doğru kararlar vereceklerdir. Bu yüzden, etik eğitimi öğrencilerimize bölümümüzde aldıkları eğitim süresince farklı ders programları aracılığı ile verilmektedir.

İnşaat Mühendisliği eğitimini almaya hak kazanan değerli öğrencilerimize bölümümüz adına başarılı ve mutlu bir akademik hayat diliyor, sevgilerimi sunuyorum.

 

Dr. Gökhan Tunç

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkan Vekili