Çerçeveli Yapıların Yapısal Analizi (CE444) Ders Detayları

Ders Adı: Çerçeveli Yapıların Yapısal Analizi
Kod: CE444
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 321 Yapı Analizi
Amaç: Yapı analizindeki temel prensiplerini ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek ve sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek.
İçerik: Ayrık sistemlerin analizi, deplasman ve kuvvet analiz yöntemleri, rijitlik yöntemi, yapı analizinde özel teknikler
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6