Kıyı Bölgesi Yönetimi (CE471) Ders Detayları

Ders Adı: Kıyı Bölgesi Yönetimi
Kod: CE471
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 Fluid Mechanics
Amaç: Bu dersin amacı kıyısal alanlar ve denizlerin fiziksel ve ekolojik özelliklerini sunmak, kıyı alanları üzerindeki baskıları detaylı bir şekilde anlatmak ve sürdürülebilirlik ve bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) kavramlarına açıklık getirmektir.
İçerik: Kıyı alanının tanımı ve fiziksel ve ekolojik özellikleri, kıyısal arazi biçimleri, okyanus ve küresel iklim, kıyısal süreçler, kıyı yapıları, kıyı alanları üzerindeki baskılar, kıyısal kirlenme, sürdürülebilirlik, bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) ve Türkiyede BKAY.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6