Açık Kanal Hidroliği (CE470) Ders Detayları

Ders Adı: Açık Kanal Hidroliği
Kod: CE470
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 Akışkanlar Mekaniği CE 310 Hidrolik Mühendisliği
Amaç: Enerjinin, kütlenin ve momentumun korunumu prensiplerine göre açık kanal hidroliğini anlamak ve açık kanal tasarımı yapabilmek ve sediment taşınımının temel prensiplerini öğrenmek
İçerik: Açık kanallarda uniform akım, açık kanallarda tedricen değişen akım, açık kanallarda kanal konrol sistemleri, açık kanallarda ani değişen akım, açık kanallarda sediment taşınımı
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6