Kıyı Yapıları Tasarımı (CE433) Ders Detayları

Ders Adı: Kıyı Yapıları Tasarımı
Kod: CE433
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Amaç: Kıyı mühendisliği ve kıyı yapıları tasarımının temel kavramlarına giriş. Türkiye’de kıyı yapıları tasarımı kriterlerine genel bir giriş.
İçerik: Kıyı mühendisliğine giriş, dalga değişkenleri ve sınıflandırması, dalga ilerlemesi ve istatistiksel çözümleme, tasarım dalgası seçimi, dalga-yapı etkileşimleri, liman yapıları tasarımı, kıyısal kum taşınımı, kıyı koruma yapıları tasarımı, Türkiye?de kıyı yapıları planlaması ve tasarımı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6