Kıyı Yapıları Tasarımı (CE433) Ders Detayları

Ders Adı: Kıyı Yapıları Tasarımı
Kod: CE433
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Amaç: Kıyı mühendisliği ve kıyı yapıları tasarımının temel kavramlarına giriş. Türkiye’de kıyı yapıları tasarımı kriterlerine genel bir giriş.
İçerik: Kıyı mühendisliğine giriş, dalga değişkenleri ve sınıflandırması, Dalga ilerlemesi ve istatistiksel çözümleme, Tasarım dalgası seçimi, dalga-yapı etkileşimleri, Liman yapıları tasarımı, Kıyısal kum taşınımı, Kıyı koruma yapıları tasarımı, Türkiye’de kıyı yapıları planlaması ve tasarımı
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6