Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE431) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Kod: CE431
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 321 Yapı Analizi MATH 380 Mühendisler için Sayısal Yöntemler
Amaç: Bu dersin amacı sonlu eleman analizine giriş yapmak ve yaygın olarak kullanılan yapı analizi programları yardımıyla bu metodun uygulamalarını göstermektir.
İçerik: Bilgisayar sistemleri, programlama, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, sonlu eleman yöntemine giriş, yapıların modellenmesi için paket programlar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6