Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı (CE425) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı
Kod: CE425
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Öğrencileri, başından sonuna kadar gerçek bir ihale sürecine hazırlamaktır.
İçerik: Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat?metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6