Tünel Mühendisliği (CE420) Ders Detayları

Ders Adı: Tünel Mühendisliği
Kod: CE420
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Tünel kazı ve tahkimat sisteminin seçimi ve tasarımı için gerekli yöntem ve prensiplerin öğrenciler tarafından kavranması
İçerik: Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, tünelcilikte jeolojik safha, tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, tünellerin tasarım ve tahkimatı, tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6