Uygulamalı Katı Cisimler Mekaniği (CE421) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Katı Cisimler Mekaniği
Kod: CE421
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 Mukavemet
Amaç: Mekanik problemlerin analizinde malzeme mekaniği ve elastisite teorisi yöntemlerini kullanma yeteneğini geliştirmek. Katı cisim mekaniğinde yer alan ileri konuları tanıtmak.
İçerik: Gerilme ve gerinim analizleri, gerilme-gerinim ilişkileri, yüzey gerilim ve yüzey gerinim problemleri, akma kriteri, kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler, enerji metodları, kolonlarda bükülme, yapısal elemanların plastik davranışları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6