Şehir Hidroliği (CE406) Ders Detayları

Ders Adı: Şehir Hidroliği
Kod: CE406
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 310 Hidrolik Mühendisliği CE 402 Hidroloji ve Su Kaynakları
Amaç: Hidrolik tasarım prensiplerini öğretmek, su ve atıksu miktarını belirlemek, pompajlı ve depolamalı su şebekesi tasımını yapmak, atıksu ve yağmursuyu drenaj şebekesi tasarımı ve tasarım elemanları, geciktirme havzaları.
İçerik: Boru ve açık kanal akımlarının özeti, kent nüfusunun gelecekteki su talebi ve türleri, su şebekelerinin analizi ve tasarımı, evsel pissu proje debisinin tahmini ve şebeke elemanlarının tasarımı, yağmur suyu proje debisinin tahmini ve drenaj şebeke elemanlarının tasarımı; su tutma yapıları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6