Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri (CE430) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri
Kod: CE430
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Bu ders kapsamında yapıların fikir aşamasından hareket ile projelendirmesi, inşaat uygulamaları ve yapı işletmesi süreçlerinin ve süreçlere dahil olan tarafların örnekler ile incelenmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Yapı makinaları ve mühendislik esaslarının açıklaması, tipleri, seçme kriterleri ve temel yapı ekipmanı için gerekli fiyat analizi, yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5