Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri (CE430) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri
Kod: CE430
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu korsun amacı, inşşat işlerinin planlanması, ihalesi, maliyetinin belirlenmesi yönelik uygulamalar yanında iş makinaları hakkında bilgilerin sunulması, günümüz şartlarında geliştirilen yeni malzemelerin sunulması, insan kaynakları konusnda öğrencileri bilgilendirmektir.
İçerik: Yapı makinaları, ve mühendislik esaslarının açıklaması, tipleri, seçme kriterleri ve temel yapı ekipmanı için gerekli fiyat analizi. Yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5