İnş. Müh. Tasarım Projesi (CE 490) Ders Detayları

Ders Adı: İnş. Müh. Tasarım Projesi
Kod: CE 490
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 342 Betonarme Temelleri
Amaç: İnşaat Mühendisliği mesleğinin gerekleri olan yöntem, beceri ve modern bilgisayar programlarını kullanarak bir yapısal sistemin tasarımını gerçekleştirmek ve sözlü, yazılı ve grafik yöntemler kullanarak bu tasarımın sunumunu ve savunmasını gerçekleştirmek
İçerik: İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin son dönemlerinde aldıkları bu ders, öğrencilerin gruplar halinde üzerinde çalıştıkları bir tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları ilave bilgiler, seçilen projelere uygun olarak ilgili İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan derslerle verilmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~ebaran/CE490.htm
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 9