Çelik Tasarım (CE 344) Ders Detayları

Ders Adı: Çelik Tasarım
Kod: CE 344
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 Malzeme Mekaniği
Amaç: Yapısal çelik elemanların, farklı sınır durumlarında eğilme ve eksenel yükler altındaki davranışlarının öğretilmesi
İçerik: Yapısal çeliğin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, civatalı ve kaynaklı birleşimler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5