Betonarmenin Esasları (CE342) Ders Detayları

Ders Adı: Betonarmenin Esasları
Kod: CE342
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 Malzeme Mekaniği
Amaç: Betonarme elemanların eğilme ve eksenel yükler altındaki temel yapısal davranışlarının öğretilmesi
İçerik: Malzeme özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, eksenel yük altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, betonarme elemanlarda kesme, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5