Ulaştırma Mühendisliği (CE 335) Ders Detayları

Ders Adı: Ulaştırma Mühendisliği
Kod: CE 335
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Farklı türler ve planlama bakış açısıyla ‘Ulaştırma Mühendisliği’ temellerinin verilmesi. Karayolu, trafik ve araç özelliklerinin değerlendirilmesi. Karayollarının geometric tasarımı üzerine detaylı çalışmalar. Yatay ve düşey tasarıma ilşkin hazırlıklar. Trafik akım karekteristikleri üzerine genel değerlendirmeler. Kapasite ve Hizmet Seviyesi kavram ve hesaplamalarına giriş.
İçerik: Karayolu mühendisliği, karayolu ekonomisi, karayollarında geometrik yapılar, yatay ve düşey tasarım; trafik mühendisliği, trafik parametreleri, kapasite ve hizmet seviyesi kavramlarının şehirlerarası karayolları ve kavşaklar için değerlendirilmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5