Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Analizi
Kod: CE 321
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 – Malzeme Mekaniği
Amaç: Yapı analizindeki temel prensiplerini ve izostatik kiriş, kafes ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek ve sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek
İçerik: • Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları • 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, kablolar ve arklar • Çerçevelerin kesme ve moment diagramları • Kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri, • Çift-integral, moment-alan ve eşlenik kiriş yöntemi ile sehim hesabı • Enerji (Virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı • Kuvvet metodu • Eğim yöntemi • Moment-dağıtma yöntemi • Deplasman Yöntemi • Direkt Deplasman Yöntemi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5