Jeoloji ve Ölçme Bilgisi (CE309) Ders Detayları

Ders Adı: Jeoloji ve Ölçme Bilgisi
Kod: CE309
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Temel topografya teknikleri ve hesaplamalarının öğretilmesi ve Jeolojinin temel ilkelerinin kavratılması
İçerik: Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları.Dünyanın oluşumu, Evrim, Yapı doğal malzemesi, Çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, Deprem-Taşkın-Yer kayması-Çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili deney, gözlem ve hesapların yapılması, Kazı yamaç oranlarının belirlenmesi, Jeoteknik sorunların ana nedeni olan Su – Süreksizlik – Kil (SSK) üçlüsünün güncel örnekler ve ilgili hesaplamalarla kavratılması.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6