Malzeme Mekaniği (CE204) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Mekaniği
Kod: CE204
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 201 - Temel Mekanik I-Statik
Amaç: Çekme, basınç, burulma ve eğilmeye maruz kalan yapı elemanlarında gerilme ve birim şekil değiştirme kavramının öğretilmesi. Öğrencilerin malzeme mekaniğinin temel kavramlarını kullanarak mekanik problemleri çözmelerinin sağlanması.
İçerik: Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi, denge ve uyumluluk denklemleri, gerilme-birim şekil değiştirme yasaları, çubuklarda burulma, kirişlerde basit eğilme, kirişlerde kesme gerilmesi, kirişlerde sehim, eğilme, burulma, kesme ve eksenel yükleme altında kombine gerilmeler, Mohr dairesi, statik olarak belirsiz kirişler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5