Mühendislik Temelleri (CE 101) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Temelleri
Kod: CE 101
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Bir bilim dalı, meslek veya yaşam biçimi olarak Mühendisliğin Temel unsurlarının tanıtılması
İçerik: Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişimi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 2