Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz
Kod: CE 567
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 321 – Yapı Analizi CE 342 – Betonarmenin Temelleri
Amaç: Öğrencilerin bilgisayar yardımıyla yapısal analiz ve tasarımın kavramlarını anlamaları. Öğrencilere bilgisayar programını tanıtmak ve bu programı yapı mühendisliği uygulamalarında kullanmalarını sağlamak.
İçerik: Excel ve Visual Basic`e giriş, Excel ve Visual Basic ile programlama, Excelin temelleri, database ve pivot tabloları, betonarme kirişlerin tasarımı, betonarme kolonların tasarımı, userform?lar, betonarme kirişlerin analizi, çelik kiriş ve kolonların tasarımı, SAP2000`e giriş, diğer programlarla Excelin kullanılması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5