Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE 567) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz
Kod: CE 567
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 322 – Yapı Analizi II CE 342 – Betonarmenin Temelleri
Amaç: Öğrencilerin bilgisayar yardımıyla yapısal analiz ve tasarımın kavramlarını anlamaları. Öğrencilere bilgisayar programını tanıtmak ve bu programı yapı mühendisliği uygulamalarında kullanmalarını sağlamak.
İçerik: Excel’e Giriş, Excel’in Temelleri, Database’ler ve Pivot Tabloları, Excel’de Programlama, Userform’lar, Yapı Analizi, Betonarme Kirişlerin Analizi, Betonarme Kirişlerin Tasarımı, Betonarme Kolonların Tasarımı, Diğer Programlarla Excel’in Kullanılması
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5