Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 554) Ders Detayları

Ders Adı: Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Kod: CE 554
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Öğrencilerin bilgisayar programları yardımıyla geoteknik problemlerin analizlerini ve tasarımlarını yapabilmeleri için gerekli ön presipleri kavramaları sağlanacaktır.
İçerik: Geoteknik problemlerin tanımı, Geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, Sonlu elemanlar metodu, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak alıştırma ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5