Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Ders Adı: Öngerilmeli Beton
Kod: CE 550
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 342 Betonarme
Amaç: Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerilmeli beton yapı elemanlarının temel mekanik davranışlarının öğretilmesi
İçerik: Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5