İleri Beton Malzemeleri (CE 543) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Beton Malzemeleri
Kod: CE 543
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin genel amacı öğrencileri beton malzemesi ile ilgili ileri konularda bilgilendirmektir. Bu konular çimento, pozzolanlar, agregalar, taze beton özellikleri, katkılar, sertleşmiş beton özelllikleri ve davranışı, betonun ve çimentonun mikroyapısı ve beton üzerinde uygulanabilen deneyler olarak sıralanabilir.
İçerik: Çimento, beton karışımlarında kullanılan agrega ve katkılar, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonun çevre ile etkileşimi ve beton teknolojisinin gelişimi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5