İleri Yapı Malzemeleri (CE 542) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Yapı Malzemeleri
Kod: CE 542
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 210 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri dersinden en az DD almış olmak
Amaç: Bu dersin genel amacı öğrencileri inşaat malzemeleri ile ilgili ileri konularda bilgilendirmektir. Bu konular çelik, beton ve kompozitlerin mikroyapısal özellikleri, bu malzemelerin yüklenme davranışlarının, çevresel etkilerinin, fiziksel ve mekanik özelliklerinin arasındaki benzerlik ve farklılıklar, malzemelerin özellikle mukavemet, sünme, büzülme, elastik ve plastik davranışlarının ve ısıyla olan etkileşimlerinin incelenmesi, ve son olarak yeni malzeme teknolojilerini kapsar.
İçerik: Çeşitli inşaat malzemelerinin mekanik ve dayanıklılık özellikleri, çelik, beton, plastik ve kompozit malzemelerin mikro yapıları, özellikleri ve yük altında davranışları, inşaat malzemlerinde kullanılan son teknolojiler ve bu malzemelerin çevre ile olan etkileşimleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5