İleri Trafik Mühendisliği (CE 535) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Trafik Mühendisliği
Kod: CE 535
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Trafik Mühendisliği parametrelerinin hızlı gözden geçirilmesi. Kapasite ve hizmet seviyesi kavramlarının açıklanması.İki şeritli yollar, bölünmüş yollar ve otoyollar için hizmet seviyesi kavramı, analiz kriteri üzerine temel bir anlayış geliştirme. Sinyalize kavşakların hizmet seviyesi ve gecikme kavramlarının tartışılması. Kaza analizleri ve yol güvenliği kavramlarının değerlendirilmesi.
İçerik: Hız, hacim ve yoğunluk ilişkisi, temel trafik akım değişkenlerinin ölçüm yöntemleri, trafik için geometrik tasarım, otoyollar, bölünmüş yollar ve iki şeritli yollar için kapasite ve hizmet seviyesi analizleri, kaza analizi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~caydin/ce535.htm
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5