İleri Ulaştırma Mühendisliği (CE 534) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Ulaştırma Mühendisliği
Kod: CE 534
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Karayolu ve kavşak tasarımında ‘yol güvenliği’ kavramını ortaya koyma. Kara nokta analizi ile Çatışma Tekniğinin temel prensiplerinin verilmesi. Karayolu projelerinde ve trafiğe açılmış yollarda ‘karayolu güvenlik etüdünün’ yapılmasının yöntemlerinin ortaya konulması. Karayolu ekipmanı, güvenlik zonu ve kavşak türü seçimi başlıklarında genel prensiplerin ortaya konması.
İçerik: Güvenli karayolu tasarımı ilkeleri, kara nokta yönetimi, çatışma tekniği, karayolu güvenliği kontrolü tekniğinin projelerde ve trafiğe açık yol kesimlerinde uygulanması
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5