Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları

Ders Adı: Deprem Mühendisliği
Kod: CE 527
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 321 - Yapı Analizi
Amaç: Yapı analizi ve tasarımında uygulanan deprem mühendisliği prensiplerini öğretmek, bunun için gerekli sismoloji bilgisini vermek ve bir sismik yer hareketinin mühendislik açısından önemli parametrelerini tanıtmak.
İçerik: Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemler
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5