Yapı Analizi (CE 524) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Analizi
Kod: CE 524
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 321 Yapı Analizi
Amaç: Yük taşımak için tasarlanmış değişik tipteki yapısal sistemlerle ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Farklı yapısal sitemlerin avantaj ve dezavantajlarını tanıtmak Yapısal sistemlerin analiz ve tasarımı ile ilgili yöntemleri öğretmek.
İçerik: Yapısal sistemlerin sınıflandırılması. Yapısal sistemlere etki eden yükler. Yapısal gereklilikler. Betonarme yapılar. Çelik yapılar. Yığma yapılar. Ahşap yapılar. Kompozit sistemler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5