Yapı Analizi (CE 524) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Analizi
Kod: CE 524
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Yük taşımak için tasarlanmış değişik tipteki yapısal sistemlerle ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlamak. Farklı yapısal sitemlerin avantaj ve dezavantajlarını tanıtmak Yapısal sistemlerin analiz ve tasarımı ile ilgili yöntemleri öğretmek.
İçerik: Yapısal sistemlerin sınıflandırılması, yapısal sistemlere etki eden yükler, yapısal gereklilikler, betonarme yapılar, çelik yapılar, yığma yapılar, ahşap yapılar, kompozit sistemler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5