Tünelcilik (CE 522) Ders Detayları

Ders Adı: Tünelcilik
Kod: CE 522
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Tünel kazı ve tahkimat sisteminin seçimi ve tasarımı için gerekli yöntem ve prensiplerin öğrencilerin kavramaları sağlanacaktır.
İçerik: Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, Tünelcilikte jeolojik safha, Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, Tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, Tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, Tünellerin tasarım ve tahkimatı, Tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5