Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği (CE 521) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği
Kod: CE 521
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 Malzeme Mekaniği
Amaç: Mekanik problemlerin analizinde malzeme mekaniği ve elastisite teorisi yöntemlerini kullanma yeteneğini geliştirmek. Katı cisim mekaniğinde yer alan ileri konuları tanıtmak.
İçerik: Gerilme ve Gerinim Analizleri. Gerilme - Gerinim İlişkileri. Yüzey Gerilim ve Yüzey Gerinim problemleri. Akma Kriteri. Kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler . Enerji Metodları . Kolonlarda bükülme. Yapısal elemanların plastik davranışları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5