İleri Yapı Analizi (CE 519) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Yapı Analizi
Kod: CE 519
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek , Bilgisayar destekli analiz ve tasarımları etkin ve doğru bir şekilde yapmaları için gerekli yapı analizi teorisini kavratmak , Modern yapı analizi programlarında tecrübe edinmelerini sağlamak , İki-boyutlu çerçevelerin analizini yapacak program geliştirmek
İçerik: Virtüel İş Prensibi, kuvvet metodu, deplasaman methodu, rijitlik yöntemi ile yapı analizinde özel teknikler, sonlu eleman yöntemine giriş.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5