Geoteknik Arazi Çalışmaları (CE 516) Ders Detayları

Ders Adı: Geoteknik Arazi Çalışmaları
Kod: CE 516
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Geoteknik arazi deneylerini yapılması ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi
İçerik: Geoteknik arazi çalışmaları, SPT, CPT, VFT, DMY, dirençlilik
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5