Geoteknik Arazi Çalışmaları (CE 516) Ders Detayları

Ders Adı: Geoteknik Arazi Çalışmaları
Kod: CE 516
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Geoteknik arazi deneylerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi
İçerik: Geoteknik arazi çalışmaları, standart penetrasyon testi, koni penetrasyon testi, vane testi, dilatometere testi, dirençlilik.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5