İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Çelik Tasarımı
Kod: CE 510
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 435 Çelik Tasarım (veya lisans seviyesinde eşdeğer bir çelik tasarım dersi) dersinden en az CC notu ile geçmiş olmak
Amaç: Bu dersin geneş amacı; örgülü kolonlar, kompozit eğilme elemanları ve çelik yapılarda kullanılan farklı yatay yük taşıyıcı sistemlerin davranışı gibi çelik tasarımı konusundaki ileri bazı konların detaylı olarak gösterilmesidir. Ders kapsamında öğrencilere ayrıca Yük ve Mukavemet Faktörleri Tasarım Yöntemi (LRFD) hakkında detaylı bilgi verilerek, bu yöntemin halen Türkiye’de kullanılmakta olan Emniyet Gerilmeleri Yöntemi (ASD) ile arasındaki farklılıklardan bahsedilecektir.
İçerik: LRFD tasarım yöntemi, Örgülü kolonlar, Kompozit eğilme elemanları, Depreme dayanıklı tasarım
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5