Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı (CE 508) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı
Kod: CE 508
Ön Koşul Ders(ler)i: Temel Yol Mühendisliği Dersleri
Amaç: Öğrencilere yol mühendisliği temel bilgilerini aktarmak. InRoads yazılımını kullanarak, yol mühendisliği problemlerinin pratik çözümlerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Öğrencilere dever, geçiş mesafaleri, tipik kesit ve model tanımlamak konusunda hazırlamak.
İçerik: MicroStation CAD platformuna giriş, InRoads platformuna giriş, sayısal arazi modeli ve nokta tipleri semboloji tanımlama ve sayısal model öznitelikleri, yatay güzergah ve profil, düşey güzergah, tipik kesitler, değerlendirme.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5