Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı (CE 508) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı
Kod: CE 508
Ön Koşul Ders(ler)i: Temel Yol Mühendisliği Dersleri
Amaç: Öğrencilere yol mühendisliği temel bilgilerini aktarmak. InRoads yazılımını kullanarak, yol mühendisliği problemlerinin pratik çözümlerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Öğrencilere dever, geçiş mesafaleri, tipik kesit ve model tanımlamak konusunda hazırlamak.
İçerik: MicroStation CAD platformuna Giriş InRoads platformuna Giriş Sayısal Arazi Modeli ve Nokta Tipleri Semboloji Tanımlama ve Sayısal Model Öznitelikleri Yatay Güzergah ve Profil Düşey Güzergah Tipik Kesitler Model Deverler Değerlendirme
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5