Barajların Dizaynı (CE 505) Ders Detayları

Ders Adı: Barajların Dizaynı
Kod: CE 505
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Barajların dizaynını ve inşaat aşamlarını öğretmek
İçerik: Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temellerinin iyileştirilmesi, tüneller, dolu savaklar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5