Barajların Dizaynı (CE 505) Ders Detayları

Ders Adı: Barajların Dizaynı
Kod: CE 505
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç:
İçerik: Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temellerinin iyilşetirlmesi, tünneler, dolusavaklar. dizaynını ve yapımını belirleyen ana koşullar, dizayn kriterleri, yeni dizayn ve yapım teknikleri, barajların yapımı, gözlenmesi ve gerekli iyileştirme şartları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5